ΑΣΟΠ

Δεν ορίστηκε εικόνα

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Αγίου Αθανασίου Δράμας, έχει έδρα το Δ.Δ. Αγίου Αθανασίου του Δήμου Δοξάτου, του Νομού Δράμας.

Βασικός τομέας δραστηριότητας του ΑΣΟΠ είναι η καθετοποιημένη καλλιέργεια της Ροδιάς, με την ορθολογική διαχείριση των εγκαταστάσεων των φυτειών Ροδιάς και την επεξεργασία της παραγωγής Ροδιών, με τη διαλογή, συσκευασία, αποσπύρωση και παραγωγή χυμού στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του ΑΣΟΠ και την εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων της Ροδιάς, προς όφελος της Ομάδας Παραγωγών.

Η Ροδιά είναι μια νέα δυναμική καλλιέργεια, που με την ορθολογική καλλιεργητική τεχνική και τη συνεργασία με το Συνεταιρισμό μας, μπορεί να αποφέρει ικανοποιητικό γεωργικό εισόδημα.

Ο Α.Σ.Ο.Π. Αγίου Αθανασίου Δράμας, με το γεωτεχνικό του επιτελείο και τους ειδικούς εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους του, θα βρίσκεται πάντα στη διάθεση των μελών του, για να οργανωθούν και να εκτελούνται σωστά, όλες οι φάσεις της καλλιέργειας της Ροδιάς, για την παραγωγή προϊόντων με Πιστοποιημένη Ποιότητα και ταυτόχρονα, με σεβασμό στους καλλιεργητές, το περιβάλλον και την ασφάλεια των καταναλωτών.