Η ανάγκη να διατηρήσουμε αλλά και να μεταφέρουμε τα αλιεύματα, μας ώθησε στο κάπνισμα τους όπως και στο πάστωμα.